Västerås Rudbeckius

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 13035 - Distrikt 2340 - Charternummer Den första tiden för Västerås-Rudbeckius Rotaryklubb

 

Den 25 januari 1972 samlades 18 personer i Västerås Sparbanks samlingssal. Under ordförandeskap av guvernörens specielle representant, pastguvernör Gösta Sandberg, inleddes det sammanträde som skulle leda fram till bildandet av Västerås fjärde Rotary-klubb. Klubben tog sig namnet Västerås-Rudbeckius.

Det berättas i protokollet att orsaken till att den nya klubben bildades var att ”det råder stort tryck ifråga om rekrytering på de tre rotary-klubbar som redan finns i Västerås samtidigt som möjligheterna att ta in nya medlemmar i dessa klubbar är ganska små”. Som exempel har Västerås Rotaryklubb ”med sina över hundra medlemmar nästan överskridit gränsen för vad som är lämplig storlek”.

På den tiden hade Rotary-klubbarna territoriella gränser. Således fick Västerås-Rudbeckius RK gränsen ”1966 års stadsområde innanför gränslinjen Vasagatan-Storagatan-Pilgatan-järnvägen samt dessutom Hubbo, Sevalla, Tillberga och Tortuna sockenområden”.

Årsavgiften fastställdes till 160 kr och inträdesavgiften till 100 kr. Idag är dessa avgifter 1300 kr (jämte 300 kr fast måltidsavgift) respektive 500 kr. Sammanträdena skulle ske i IGORs festvåning.

Den första styrelsen bestod av

Per Porenius, president

Helmer Bergenström, vicepresident

Bertil Nilsson, sekreterare

Inge Johansson, vice sekreterare

Dag Edlund, skattmästare

Carl-Lennart Jivmark, klubbmästare

Ingemar Svahn, internationell tjänst

Av de medlemmar som var närvarande vid detta första sammanträde, är fortfarande Carl-Lennart Jivmark, Lars Rudén och Dag Skure medlemmar i vår klubb.

På våren samma år, närmarer bestämt den 27 maj 1992, hölls charterfesten. Ett 60-tal gäster deltog först i en högtidlig sammankomst i Västerås Domkyrka. Därefter förflyttade de sig till Värdshuset Igor för en festmåltid, som bestod av västkustsallad, schweizerschnitzel ”Gordon Bleu” och körsbär á la Igor. Och många tal blev det under kvällens lopp.

I verksamhetsberättelsen för tiden fram till den 30 juni 1992, kan man läsa att den genomsnittliga närvaroprocenten var 82,9 procent. I den berättas det om alla föredrag som hölls under den första tiden: ”Varuhuset Domus med Värdshuset Igor” av Arne Jägmo, ”Afrikanska perspektiv” av Gunnar Helander, ”Bridreaktorn – framtidens energikälla” av Kåre Hannerz och ”Advokatyrket inför framtiden” av Dag Edlund – för att nu bara nämna några.

För dig som vill läsa hela det första protokollet från den 25 januari 1972, kan du ladda ner det här i pdf-format.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 36
- Herrar 26
- Damer 10
Paul Harris Fellow 9
Gästmedlemmar 2
Hedersmedlemmar 2
Andra kontakter 2

Adress

-
00000 -
Sweden