President

måndag 23 maj 2022Välkommen till Västerås Rudbeckius Rotaryklubb och till ett nätverk av yrkesverksamma medlemmar som verkar på lokal, regional och global nivå. 

Medlemmarna i Västerås-Rudbeckius träffas varje tisdag kl 11:45 på Officersmässen, Hasslö fd F1, för att äta gemensam lunch och därefter lyssna på något intressant föredrag, som spänner över alla tänkbara områden. Detta tar max 1 timma. Under året ordnas även besök på olika platser. I år har vi fått/får information om Västerås kraftverk och om Västerås sjukhus.

Rotarys flaggskeppsprojektet har varit att utrota sjukdomen polio i världen - och som vi är på väg att lyckas med. Vi gör även andra humanitära insatser genom att starta projekt "Bikupan". Läs mer under "Projekt" 

Ett exempel är Rotarys U-fond för internationellt utvecklingsarbete, "Hjälp till självhjälp", som bildades 1968 har delat ut över 24 miljoner kronor i projektstöd och därmed bidragit till, att bland annat skapa förskolor och skolor för, att höja utbildningsnivån samt förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar i hjälpbehövande länder.

Kontakta Presidenten i Västerås Rudbeckius Rotaryklubb  mail: lennart@ronnquist.se